Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä
Nimi: Saunatar Oy
Osoite: Vesimyllynkatu 1, 33310 Tampere
Y-tunnus: 2393377-8


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Janne Hyvärinen
Yhteystiedot: p. 050 4474 674 / janne.hyvarinen@saunatar.fi
8.2 Rekisterin nimi
Saunatar.fi verkkokaupan asiakasrekisteri


1.1 Rekisterin sisältö ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Saunatar.fi verkkokaupan asiakasrekisteri koostuu yhteisesti niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet www.saunatar.fi -verkkokaupasta tuotteita ja palveluita. Lisäksi edellä mainittu rekisteri pitää sisällään myös niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedot, jotka ovat itsenäisesti halunneet luovuttaa nimi-, puhelin- ja sähköpostiosoitteensa (yritystilauksissa myös Y-tunnus) Saunatar.fi:lle seuraavissa tilanteissa:
• Jättämällä palvelupyynnön ja kysymyksiä yritykselle, kuten tarjouspyynnöt
• Osallistuessa yrityksen tuottamiin arvontoihin
• Tilatessa yritykseltä markkinointi- ja muita viestejä, kuten uutiskirje
Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä kaupanteon tai mahdollisesti tulevan kaupanteon yhteydessä, henkilön osallistuessa verkkokaupan arvontaan tai tilatessa verkon kautta uutiskirjeen tai muun yhteydenottopyynnön. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan uutiskirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa.

Saunatar.fi verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:
• Asiakkuuden ylläpitämiseen
• Asiakassuhteen hoitoon liittyvissä tehtävissä
• Tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
• Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden parantamiseen
• Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
• Analytiikkaan


1.2 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:
• Perustiedot, kuten nimi, postiosoite tai postilokero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakassegmentti, käyttäjätunnus, asiakasnumero, tilausnumero, y-tunnus
• Maksu- ja maksutapatiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
• Henkilötietojen käsittelyä koskevat luvat, suostumukset ja kiellot
• Asiakasviestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät viestit eri palvelukanavissa, kuten: tiedustelut, kommentit, palautteet yms.
• Palvelun käytöstä kerääntyneet tiedot: ostohistoria, toimitustiedot (toimitustapa ja toimitusosoite), takuutiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot (sis. hintatiedot), tuotearvostelutiedot sekä tuotepalautetiedot.
• Verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto sekä lokitietoja.

Rekisterinpitäjä kerää verkkosivustollaan palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies). Käyttämällä sivustoa Saunatar.fi hyväksyt tämän.

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Toiminnallisia evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poista selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google AdWordsia ja Google Displayta sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Google Analyticsin tietojen käsittelystä voit lukea lisää painamalla TÄSTÄ.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.


1.3 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tietyissä tapauksissa, kuten erillistä pyyntöä vastaan viranomaisille (Suomen lakien mukaisesti) tai muuta perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimistoon kirjattavien tapahtumien johdosta.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:
• Toimitusten takaamiseksi
• Maksu- ja laskutustilainteiden hoitamiseksi, esim. luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle
• Markkinointia varten (markkinoinnin hyväksyneille)
• Analytiikkatarkoituksiin
• Takuiden ja huoltoon liittyvien asioiden hoitamiseksi
• Laskujen erääntyessä perintään viemisen hoitamiseksi


1.4 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.


1.5 Rekisterin suojauksen periaatteet

Saunatar.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun palvelinjärjestelmään. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden tietoteknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään tietyt ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakasrekisterin suhteen. Kaikki yrityksen laitteet ovat suojattu salasanoin ja niihin on asennettuna tarvittavat maksulliset tietoturvaohjelmat ja päivitykset sekä laitteet jotka pitävät sisällään rekisterin henkilö- tai muita niihin rinnastettavia tietoja sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.


1.6 Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot paperisena tai sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterin hallintapaikassa (osoitteessa: Vesimyllynkatu 1, 33310 Tampere), jonka yhteydessä rekisteröidyn henkilön on oltava valmis todistamaan henkilöllisyytensä.


1.7 Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa, täydentää tai poistaa kokonaan rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn itsensä pyynnöstä. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa tai anonymisoida rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksen kera ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


1.8 Rekisterissä olevien henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain tarvittava aika, eli niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on myös lakisääteisiä velvoitteita säilyttää osaa tallennetuista tiedoista pidempiaikaisesti, kuten seuraavissa tilanteissa:
• Kirjanpitoaineistojen säilyttäminen. Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
• Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
• Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla


1.9 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksen kera ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Sähköpostipäivitysten (muut kuin tilaukseen liittyvät), sähköisten markkinointikirjeiden ja uutiskirjeiden vastaanottamisen rekisteröity voi helposti käydä kieltämässä asiakastililtään ”Kirjaudu sisään” -linkkiä sivustolla painamalla ja kirjautumalla omiin asiakastietoihinsa ja muuttamalla asetuksia. Mahdollisuus kieltäytyä näistä yhteydenotoista tarjotaan yleensä myös rekisteröinnin yhteydessä, joka toimii Saunatar.fi:ssä seuraavalla tavalla: Kirjoita ostoskorissa tilausta jättäessäsi kohtaan 4. "Lisätiedot / Toivomukset", mitä markkinointiviestejä et halua vastaanottaa tai mitä markkinointitoimenpiteitä haluat kieltää.


1.10 Lapsia koskevat säädökset

Emme tietoisesti pyydä tai kerää tietoja alle 18-vuotiailta. Jos olet alle 18 vuotta vanha, älä anna tälle sivustolle tietoja äläkä käytä palvelujamme. Jos epäilet, että 18-vuotias lapsesi on syöttänyt henkilökohtaisia tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen saunatar@saunatar.fi, jotta voimme poistaa tiedot ja sulkea lapsen käyttäjätilin.


Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.


Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.


Mihin ottaa yhteyttä asiakasrekisteriä, tietojen käsittelyä, yksityisyyttä ja tietosuojaselostetta koskevissa kysymyksissä?
saunatar@saunatar.fi


tech
Maksutavat